Wat leuk dat je op pagina van groep 6a kijkt!

Groep 6a bestaat uit 19 hele gezellige en lieve kinderen. Juf Claire is er iedere schooldag. Dit schooljaar gaan we weer druk aan de slag met verschillende schoolvakken.

Met rekenen leren wij dit schooljaar bijvoorbeeld cijferend rekenen en de breuken. Met spelling leren we we nieuwe categorieën aan, zoals de taxiwoorden, chefwoorden, theewoorden en nog meer! Ook gaan wij nog aan de slag met grammatica en werkwoordspelling. Voor de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis krijgen de leerlingen voor iedere toets huiswerk mee. Deze samenvatting leren zij voor de toets. Daarnaast gaan we nog aan de slag met taal, begrijpend lezen, muziek, verkeer, Engels en schrijven. 
Ook houden we ook van lekker knutselen en geeft meester Manuel op dinsdag en donderdag gym.

De leerlingen uit groep 6a krijgen iedere week huiswerk.
Hierbij het huiswerk overzicht tot aan de voorjaarsvakantie:

17 januari toets aardrijkskunde
25 januari maakblad inleveren
1 februari toets Engels
8 februari maakblad inleveren
14 februari toets geschiedenis

Groetjes,

Juf Claire
cvisee@guidodebres.nl

 

Websites om te oefenen:

Verhaaltjessommen www.redactiesommen.nl
Tafels www.tafels-oefenen.nl
Squla www.squla.nl
Engels www.wrts.nl
Klokkijken www.spelletjesplein.nl
Begrijpend Lezen https://leestrainer.nl/Begrijpend%20lezen/groep5%20en/6%20Oefeningen.htm