Welkom op de pagina van groep 7. Op deze groepspagina vindt u naast algemene informatie over wat er in dit leerjaar aan bod komt ook tips en tops die u thuis kunt gebruiken. Leerjaar 7 is een fantastisch leerjaar voor de kinderen. 

Elke dag staat rekenen op ons programma. Na de instructie worden de sommen geoefend op de Chromebook. Bij het uitrekenen of oplossen van opgaven wordt gebruik gemaakt van een ‘kladschrift’. Ook oefenen iedere dag met spelling. Zo doen we iedere dag een dictee en maken we opdrachten. Naast rekenen en spelling hebben we ook nog taal, wereldoriëntatie, Engels en begrijpend lezen op het programma staan. Ook oefenen we dit jaar veel met verkeer om de kinderen voor te bereiden op het verkeersexamen. Blits (studievaardigheden) is in groep 7 ook nieuw. Ook gaan we iedere drie weken naar de bibliotheek en lezen we veel. Naast deze vakken doen we ook creatief en krijgen de kinderen twee keer per week gym van Juf Marijke.

Handige sites om thuis mee te oefenen

Oefenen met verhaaltjessommen www.redactiesommen.nl
Oefenen met begrijpend lezen www.leestrainer.nl
Oefenen met rekenen/spelling

Rekenen

www.gynzykids.com   * Hier hebben de kinderen een inlog van

www.rekentuin.nl * Hier hebben de kinderen een inlog van

 

Toetsrooster tot de voorjaarsvakantie. Tevens krijgen de kinderen iedere dinsdag huiswerk mee, de volgende dinsdag moet deze dan weer worden ingeleverd.
10 januari – Engels
17 januari – aardrijkskunde
31 januari – geschiedenis
20 februari – natuur

 

 

Met vriendelijke groet,
Juf Claire
cvisee@guidodebres.nl