Missie en kernwaarden

PCBS Guido de Bres, school voor christelijk geïnspireerd onderwijs.

 Missie, waar we voor staan:

“Ik ontdek wie ik ben, wat ik kan, wat ik wil om mijzelf te ontwikkelen tot iemand die een positieve bijdrage kan en wil leveren aan de samenleving.”

Schoolambitie:
Wij belonen positief gedrag en zien het maken van fouten als aanleiding om te leren. Gevolg voor het onderwijs is dat er aandacht is voor: zelfverantwoordelijkheid, coöperatief leren, ontplooien van eigen initiatief, differentiatie en omgang met verschillen tussen de leerlingen en het waarderen daarvan. Door opbrengstgericht te werken wordt systematisch en doelgericht gewerkt aan het verhogen van de prestaties van leerlingen. De instructie prikkelt leerlingen tot actief meedoen en zelf nadenken. Leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. Lezen, taal en rekenen staan centraal.
Teamleden zijn professioneel en positief ingesteld. Om hun professionaliteit te ontwikkelen zijn de behoeften van de leerlingen richtinggevend. Handelingsgericht Werken (HGW) ondersteunt daarbij.