Brood & Spelen

logo b&s

Brood & Spelen verzorgt op onze school de tussenschoolse opvang (TSO). Brood & Spelen is gericht op het opvangen van kinderen op de basisschool, zowel voor, tijdens als na schooltijd. Ervaring leert dat kinderen graag overblijven. Een aparte eetgelegenheid, met onderscheid tussen jongere en oudere kinderen, voldoende speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of vriendinnetjes vinden ze fijn. Met deze wensen in het achterhoofd verzorgt Brood & Spelen de tussenschoolse opvang. Het overblijven gebeurt tenslotte in de vrije tijd van de kinderen. Zij letten erop dat er een goed evenwicht is tussen eten en spelen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de sfeer en de gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij de identiteit van onze school. De exacte afspraken over het overblijven op onze school kunt u vinden in de schoolspecifieke overblijfinformatie die op school verkrijgbaar is. Wilt u meer weten over Brood & Spelen kijk dan eens op www.broodspelen.nl

Formulieren:

  1. INSCHRIJFFORMULIER_TSO
  2. Algemene_voorwaarden_TSO
  3. MUTATIEFORMULIER_TSO