Welkom op de pagina van “de Verrekijker”

In onze school hebben wij onze verrijkingsgroep voor leerlingen die breed wat extra uitdaging nodig hebben en op deze manier ook leren leren. Deze groep leerlingen wordt begeleid in de “Verrekijker”.

De leerlingen van de Verrekijker uit groep 2, 3 en 4 krijgen 1 x in de week begeleiding van juf Yannicke.
De leerlingen van de Verrekijker uit groep 5/6 en 7/8 worden elke woensdag 2 uur in de Verrekijker begeleid door juf Antoinet.

Wij zijn blij dat we de “Pittige Pluskast”, die we al een tijdje in de school hebben, kunnen gaan inzetten.

Nieuws groep 5-8:

Woensdag 8 september 2021-2022 zijn we enthousiast van start gegaan;  12 leerlingen uit groep 5/6 en 13 leerlingen uit groep 7/8.

Aan de hand van het “Kinderkwaliteitenspel”  leerden we elkaar en elkaars kwaliteiten beter kennen. Vervolgens hebben we aan de hand van filosofische vragen mooie, leuke gesprekken gehad. Als laatste mochten alle leerlingen een project uitkiezen uit de Pittige Pluskast en was er een zgn. aftrapgesprek met de juf waarin o.a. de planning en beoordelingscriteria besproken werd. De komende weken gaan de leerlingen hier in kleine groepjes mee aan de slag.