Schooltijden

We hanteren op onze school het vijf gelijke dagen model.  Dit betekent dat de leerkrachten met de kinderen op school overblijven.

De schooltijden gelden voor groep 1 t/m 8 iedere schooldag van 8:25  uur – 14:00 uur

Voor de kinderen van groep 1 en 2 gaat de deur om 8.15 uur open
De leerlingen van groep 3 t/m 8 kunnen op afspraak vroeger naar binnen om te werken.
Van eventuele wijzigingen in de schooltijden wordt u vroegtijdig op de hoogte gesteld.