Elk schooljaar wordt er een nieuwe leerlingenraad gekozen uit de groepen 5 tot en met 8. De kinderen vertegenwoordigen de groep, maar zorgen ook schoolbreed dat ontwikkelingen worden gedeeld met kinderen. 

Zo denken en praten kinderen mee over ontwikkelingen op onze school. 

Vorig jaar heeft de leerlingenraad meegedacht, over hoe we samen de school nog fijner kunnen maken. Er zijn nieuwe speeltoestellen gekomen er is nagedacht over de inrichting van de hal. 

Elke maand hebben de kinderen van de leerlingenraad een bijeenkomst, waarin iedereen bij elkaar komt om zijn/haar ideeën aan elkaar voor te leggen.