De Wet op het Primair Onderwijs voorziet in een herziening/bijstelling van het schoolplan van een basisschool in een periode van vier jaar. In dit schoolplan beschrijven we ons beleid voor de komende vier jaar. Het door de Stichting vastgesteld strategisch beleidsplan 2020-2024 is richtinggevend en vormt het kader voor het beleid van onze school. Voor het schoolplan 2020-2024 van basisschool PCBS Guido de Brès, die tot de Stichting PCBO Baarn/Soest behoort, klikt u op onderstaande link.

Guido de Bres Schoolplan 2020 – 2024

Schoolgids:

Schoolgids Guido de Brès 2021-2022

 

Jaarverslag:

Het jaarverslag heeft als doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid van het
afgelopen jaar. Dit jaarverslag bestaat uit verschillende onderdelen die tijdens het jaar zijn
gepasseerd en/of zijn vastgesteld.