• Er wordt onderwijs gegeven aan 250 leerlingen verdeeld over 10 groepen.
  • Wij werken volgens de principes van Zelfstandig Werken en Coöperatief leren.
  • Leerstofjaarklassensysteem met aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.
  • Handelings Gericht Werken (HGW) staat centraal in ons onderwijs.
  • De nadruk ligt dit jaar bij ons op zorg/zorgroute, leesverbetering, kunst/cultuur en sociaal emotionele ontwikkeling