Welkom op de website van PCBS Guido de Brès in Baarn. Wij geven u hier een eerste indruk van onze school;

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school, kunt u telefonisch of per mail (info@guidodebres.nl) een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Dit vindt in de regel plaats met de directeur, Evert-Jan Hop. Hij laat u graag de school zien en weet of er plaats is voor uw kind. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u een aanmeldformulier. Als uw kind een plaats heeft op onze school, gaan we ervan uit, dat uw kind niet staat ingeschreven op een andere school.

Na binnenkomst van het aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Twee maanden voordat uw kind vier jaar wordt en officieel op school komt, wordt u door de leerkracht van de groep waarin uw kind is geplaatst uitgenodigd voor een tweede gesprek op school. Dit gesprek is vooral gericht op de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte. Daarnaast krijgt u informatie over de start op de basisschool. Het is de bedoeling dat uw kind hierbij aanwezig is. Wanneer uw kind vier jaar is mag het naar school. Om de stap naar de basisschool wat te vergemakkelijken, kan uw kind gebruik maken van een aantal wenmomenten. Dit bepaalt u in overleg met de leerkracht.

Kinderen die in juni, juli of augustus 4 jaar worden, starten in het nieuwe schooljaar na de vakantie. Zij worden wel uitgenodigd voor het wen-uurtje in de laatste week voor de zomervakantie. Kinderen die in december 4 jaar worden, komen niet wennen maar starten in januari.

Ook voor het aanmelden van uw kind (-eren) in een hogere groep, kunt u contact opnemen met de directeur. We maken dan een afspraak voor een gesprek om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u nemen we altijd contact op met de huidige school van uw kind. Bij plaatsing plannen we bij voorkeur een moment om kennis te maken met de groep. Alle scholen in Baarn hebben onderling de afspraak, dat er niet vanzelfsprekend Baarnse leerlingen van elkaar worden overgenomen op verzoek van ouders. Wanneer een ouder ontevreden is over de huidige school van hun kind, adviseren wij hierover eerst contact op te nemen met de betreffende schooldirecteur.

Wij hopen u in de toekomst als ouders van de Guido de Brès te mogen ontmoeten.

 

U kunt een afspraak maken via 035 – 5415497, of mailen naar info@guidodebres.nl t.a.v. Evert-Jan Hop.