Op de basisscholen in Baarn is voor de voor- en naschoolse opvang een overeenkomst afgesloten met de Stichting Kinderopvang Baarn. Wanneer u op de link hieronder klkt komt u op de website van deze stichting. http://www.kinderopvangbaarn.nl/buitenschoolse-opvang/algemene-informatie.html   NB: De tussenschoolse opvang (TSO, beter bekend als het overblijven) wordt op de Guido de Brès verzorgd door “Brood en Spelen”,     www.broodspelen.nl