Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op de Guido de Brès gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Hieronder verschillende te downloaden protocollen.

Op verzoek kunt u, als ouder, deze protocollen ook op school inzien.