Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op de Guido de Brès gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde  afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Hieronder verschillende te downloaden protocollen.

Op verzoek kunt u, als ouder, deze protocollen ook op school inzien.
ZorgplanWij geven les aan verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren.

Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen maken. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen.

Wij hebben als taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen.

In de eerste plaats zullen wij proberen om zorg te voorkomen. Dit kunnen wij doen door de sfeer innen onze groepen zo goed mogelijk te maken zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En natuurlijk zullen wij ook proberen om ons vak als leerkracht zo goed mogelijk te doen, dus door goed les te geven. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan helder onderwijs, zij vragen extra zorg. En hebben ook recht op onze zorg.

 

Doelstelling van de zorg

Wij geven extra ondersteuning aan leerlingen, die moeilijkheden ondervinden om hun leer- en ontwikkelingsproces goed te laten verlopen. Met deze ondersteuning willen wij er voor zorg dragen dat elke leerling een doorgaande ontwikkeling doormaakt die recht doet aan deze leerling. Dit betekent ook dat de kinderen die zich bovengemiddeld ontwikkelen onze zorg hebben.

Ook willen wij met onze zorg bereiken dat zo min mogelijk leerlingen verwezen worden naar het Speciaal Basisonderwijs. Op het moment dat onze middelen op school niet (meer) toereikend zijn maken wij gebruik van de expertise van het Samenwerkingsverband PC Eemland /NIS, zodat er passende hulp geboden kan worden en als dat nodig mocht zijn, de leerling verwezen wordt naar een school die beter bij het kind aansluit.