Welkom op de pagina van groep 3!

Wij zijn een groep van 29 kinderen.
Juf Annemiek is er de hele week. Op woensdag en donderdag is stage juf Joyce bij ons in de klas.
Op dinsdag en donderdag hebben wij om 13.00 uur gym van meester Manuel.

Vrijdag 22 februari zijn we op bezoek geweest bij de bibliotheek. We hebben een speurtocht gedaan en zijn van alles te weten gekomen over de bibliotheek.

Belangrijke data:

12 april Koningsspelen
18 april Paasviering
20 april t/m 5 mei meivakantie
29 mei juffendag
30 en 31 mei Hemelvaart en vrijdag vrij
21 juni Studiedag – kinderen zijn vrij
4 juli Schoolreisje
8 juli Rapport online
17 juli Sport en spel dag
17 juli Rapportavond
19 juli t/m 1 september 12.00 uur zomervakantie