We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft! Mochten er problemen zijn, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind.

Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding. 

Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school, Annemiek van Mourik. 

De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee. 

Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest, Marleen Versteege-Verschoor. Mail: de.reis.marleen@gmail.com