Natuurlijk is het mogelijk dat u het op school ergens niet mee eens bent. Uiteraard gaat u hiermee eerst naar de groepsleerkracht of naar de directeur. Mocht u niet tot een oplossing komen, dan kunt u het probleem voorleggen aan de directeur-bestuurder:

Stichting PCBO Baarn-Soest
t.a.v. mevrouw Diana van Vulpen.
Postbus 3178
3760 DD Soest
tel: 035 609 92 33
www.pcbobaarnsoest.nl

De klachtenregeling van onze stichting kunt u hieronder downloaden:
Klachtenregeling-st.-PCBO-Baarn-Soest

Ten slotte is er de mogelijkheid om u tot de landelijke geschillencommissie te wenden:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
tel.: 070 386 16 97
www.gcbo.nl