Stagiaires

Marnix Academie 

Onze school biedt aan toekomstige leerkrachten de mogelijkheid om stage te lopen. Hiervoor hebben wij contacten met de Marnix Academie. Sinds begin 2014 hebben wij het keurmerk “Opleidingsschool”. Op onze school werken wij samen met studenten die een voltijdopleiding of een deeltijdopleiding volgen. De begeleiding gebeurt grotendeels door de mentor en de leerkracht van de groep.

De  schoolopleider overlegt met de teamleden wie een stagiaire wil en kan begeleiden. Wij vinden het belangrijk dat studenten leren en werken in gevarieerde onderwijssituaties.

 

MBO 

Daarnaast werken wij samen met verschillende MBO scholen, die studenten opleiden als onderwijsassistent. Studenten lopen hun stage in een groep en ondersteunen de leerkracht bij verschillende werkzaamheden. Elk schooljaar is er ook ruimte voor leerlingen die een snuffelstage/ arbeidsoriëntatie stage zoeken om zich te oriënteren op het onderwijs vak. De begeleiding van een student ligt bij de leerkracht, die uiteraard altijd de eindverantwoordelijkheid houdt.

 

Omdat het opleiden steeds meer in school zelf plaatsvindt, kent onze school de schoolopleider. Bouwien Buijtenhuis is de schoolopleider voor de Guido de Brès. Wil je stage lopen bij ons, dan kun je contact met haar opnemen. bbuijtenhuis@guidodebres.nl of via info@guidodebres.nl.