Samenwerking Marnix academie

Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling is een samenwerking tussen de scholen van onze Stichting en de Marnix Academie. In dit partnerschap gaat het om gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs op de betrokken basisscholen en de Marnix Academie. De studenten worden opgeleid als leerkracht door zowel de Marnix Academie als de basisschool waar ze stage lopen. Onze school is gecertificeerd als partnerschool van de Marnix academie. Op onze school werken wij samen met studenten die een voltijdopleiding of een deeltijdopleiding volgen, De begeleiding gebeurt grotendeels door de mentor, de leerkracht in de groep. Op onze school is een ICO-er (intern coördinator opleidingen) aanwezig die in samenwerking met teamleden en student zorg draagt voor een ‘rijke leeromgeving”. Wij vinden het belangrijk dat studenten leren en werken in gevarieerde onderwijssituaties.

Overige studenten en samenwerking

Daarnaast werken wij samen met MBO scholen die studenten opleiden als onderwijsassistent. Studenten lopen hun stage in een groep en ondersteunen de leerkracht bij verschillende werkzaamheden. Elk schooljaar is er ook ruimte voor leerlingen die een snuffelstage/ arbeidsoriëntatie stage zoeken om zich te oriënteren op het onderwijs vak.

Omdat het opleiden steeds meer in school zelf plaatsvindt, heeft onze school een ICO (Interne Coach Opleider), namelijk Mandy van den Broek. Wil je stage lopen bij ons, dan kun je contact met haar opnemen. mvdbroek@guidodebres.nl of via info@guidodebres.nl.