Het gebouw en de omgeving

Wij zijn één school, en beschikken over twee gebouwen, een grote tuin en een groot plein.

De groepen 1 en 2 zitten in een gezellig gemoderniseerd gebouw. Daarnaast beschikken wij over een prachtig eigen speellokaal, volledig inge­richt met allerlei toestellen. Een ruime tuin en ruime speelmogelijkheden maken het geheel compleet. De groepen 3 t/m 8 zijn in een groter gebouw met een ruime hal gehuisvest. De hal geeft de mogelijkheid voor een samen beleven van vieringen en feesten.

In de gemeentelijke gymzaal De Driesprong worden de gymnas­tieklessen gegeven aan de groepen 3 t/m 8. Deze zaal staat naast de school. Verder mag de school gebruik maken van het geasfalteerde speelveld tussen het hoofdgebouw en de gymzaal. Hier kan bij goed weer door groep 7 en 8 gespeeld en/of gesport worden, de speelruimte op het plein is dan gereserveerd voor de groepen 3 t/m 6.