Wanneer uw kind ziek is kunt u uw kind ziekmelden via Parro en/of mail bij de leerkracht zelf. 

Als uw kind niet mee kan doen met de gymnastieklessen, dient u een briefje en/of mail te sturen naar de leerkracht. Bij bezoek aan orthodontist, tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d. ook graag een briefje of een mail naar de leerkracht. 

 

Voor het aanvragen van verlof kunt u een mail sturen naar de directeur, u ontvangt een aanvraagformulier. U kunt het papier daarna ingevuld inleveren op school of mailen naar info@guidodebres.nl

Graag attenderen we erop dat het verlenen van bijzonder verlof gebonden is aan een aantal strikte regels en wordt alleen in bijzondere gevallen verleend.