Wanneer uw kind ziek is kunt  u uw kind bij voorkeur ziek melden door een mail te sturen aan: absenties@guidodebres.nl

Telefonisch via nummer 035-5415497.

Wanneer uw kind niet mee kan doen met de gymnastieklessen dient u een briefje voor de leerkracht mee te geven.
Bij bezoek aan orthodontist, tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d. ook graag even een briefje meegeven voor de leerkracht.