Onze school is één van de  tien scholen van de Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Baarn/Soest.
In Soest zijn dat: De Bron, Da Costaschool, Insingerschool, Prof. J. Waterinkschool en de Werveling.
In Baarn de scholen: Amalia Astro, Gaspard de Coligny, de Koningin Wilhelmina School  en de Guido de Brès.
In Soesterberg : De Postiljon.

Het bestuur wil inhoud geven aan het behoud van de protestants-christelijke signatuur van het onderwijs in de gemeenten Baarn en Soest, waarbij iedere school zijn eigen cultuur en identiteit behoudt. In het identiteitsdocument van de stichting staan grondslag en doel van de stichting verwoord: “De stichting aanvaardt als grondslag de Bijbel als Gods Woord en bevordert dat er geleefd en gewerkt wordt vanuit het geloof in de God van de Bijbel, die Zich geopenbaard heeft in Jezus Christus.”

De stichting zet zich in voor een hoge levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige kwaliteit van de aangesloten basisscholen. Het bestuur bestaat uit zeven personen, afkomstig uit Soest en Baarn.

De algemeen directeur van de stichting is mw. Diana van Vulpen. Zij is integraal verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting. De 10 schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het personeel en de financiën van de eigen school.

Stichting PCBO Baarn / Soest
Postbus 3178
3760 DD Soest

Het jaarverslag 2019 kunt u hier lezen.

Bekijk hier de publieksversie van het jaarverslag 2019.

U vindt meer informatie op www.pcbobaarnsoest.nl.