Een spannende periode tot aan de Kerstvakantie. De voorlopige adviezen worden aan de leerlingen verteld. Dat betekent dat de leerlingen zich kunnen gaan oriënteren op een nieuwe school. Iedere school geeft op zijn eigen wijze informatie. Het is belangrijk de websites van de scholen te bezoeken. Er zal veel digitaal zijn, maar er zijn ook scholen die open lesmiddagen geven en aangepaste open dagen. Kijk dus goed!

Daarnaast is dit een gezellige periode. We hebben aan een leuk project over “Toekomst” gewerkt, we vieren Sinterklaas en Kerst en hebben voorlichting van Bureau Halt over de jaarwisseling.

Kortom, veelzijdige weken!