Het was een onverwacht einde van het schooljaar. De school ging vanwege de COVID maatregelen eerder dicht. Dit betekende dat de leerlingen i.p.v. Kerst te vieren op school kwamen om thuiswerkpakketjes op te halen.

Inmiddels hebben de leerlingen al enkele weken online les. Ze doen dat heel goed. Iedere morgen om 8.30 uur verwelkomen we elkaar via het scherm en bespreken we de dag. Verspreid over de dag krijgen de leerlingen instructie en kunnen ze vragen stellen. De kinderen werken met een digitale weektaak en vinden al hun informatie via Classroom.

We proberen er het beste van te maken en hopen natuurlijk dat we elkaar weer snel op school mogen ontmoeten.